Den første boka jeg skrev ble utgitt i 2003 og het "Skihistorien i Nordre Land". Siden har jeg gitt ut ytterligere 19 bøker innen ulike sjangere. Ønsker du å kjøpe noen av dem, vennligst kontakt meg.

MIN BOKPRODUKSJON:

2003: «Skihistorien i Nordre Land» (oppdrag for Nordre Land kommune), 296 sider

2004: «Utrolig, men sant 1», spennende historier fra Land og Valdres, 184 sider

2005: «Skihistorien i Søndre Land» (på oppdrag for Søndre Land kommune), 250 sider

2006: «Sagn og huldrehistorier» folkeminner fra Land og omegn (oppdrag for Randsfjordmuseet), 208 sider

2006: «100 år med idrett", Søndre Land Idrettslags 100-årsberetning, (oppdrag for Søndre Land Idrettslag), 200 sider

2007: «Mens krigen raste», om heltedåd og hverdagsliv i det okkuperte Norge,184 sider

2008: «Utrolig, men sant 2», spenning og drama i Valdres og Land, 199 sider

2008: «Synnfjellet i våre hjerter» (dokumentarbok om Torpa Fjellstyre, Synnfjellet og historiske beretninger fra fjellet, (oppdrag for Torpa Fjellstyre), 300 sider

2012: "Fortidens demoner" (kriminalroman)

2012: «Odnes – et knutepunkt ved Randsfjorden» (oppdrag for Odnes Vel og Randsfjordmuseet), 418 sider

2014: «Skjebnetid i Land», Om lokale helter og overløpere under 2. verdenskrig, 173 sider

2015: «Eventyrlige Spåtind», Hotell i særklasse i 50 år (oppdrag for Spåtind Høyfjellshotell), 224 sider

2015: «Sadako og de 1000 papirtranene», (dokumentar) 80 sider

2015: «Valdresgutter i Tysklandsbrigaden 1947 – 53» (oppdrag for Tysklandsbrigadens Veteranforening, avd. Valdres), 224 sider

2016: «Sleivkjeft» (humorbok), 160 sider

2017: «100 år på vegen» (oppdrag for Etnedal Bilruter), 176 sider.

2018: «Livet på setra», Historien om seterdriften i Nordre Land (oppdrag for Nordre Land kommune), 352 sider

2019: «Ondt blod i bygde-Norge» fra tiden da mordere døde på skafottet, 186 sider

2020: «Med handel i blodet», «100 år med forretningsdrift i Etnedal», (oppdrag for Maxbo Etnedal), 134 sider

2020: "Drama i Valdres", fra flyulykker og branner til påskedrama og drukningsdød, 228 sider

         

Med vennlig hilsen

Kåre Kompelien