Drama i Valdres 2

Pris: 389,00 NOK
Boka omhandler dramatiske hendelser i Valdres i perioden 1970 - 2000. Blant annet det uoppklarte drapet på Knut Øyvind Mo som ble funnet drept i brannruinene etter at huset hans var påtent på Tonsåsen i 1999.

Drama i Land

Pris: 369,00 NOK
Drama i Land omhandler dramatiske hendelser som har skjedd i Land-regionen i perioden 1945-74. Les den dramatiske beretningen om drapet på Bjarne Nordby i 1957 og andre tragiske og dramatiske episoder.

Drama i Valdres

Pris: 349,00 NOK
Gjennomgangstema i denne boka er dramatiske hendelser som har skjedd i Valdres. Her kan du lese om alt fra katastrofale branner til drap og tragiske ulykker. Ulykker med fly og tog er heller ikke mangelvare, men her kan du også lese om store redningsdåder av enkeltmennesker.

Skjebnetid i Land

Pris: 169,00 NOK
Dette er ei bok hvor jeg tar for meg en rekke dramatiske hendelser som skjedde under 2. verdenskrig. Boka tar for seg enkeltskjebner og historiske hendelser, hovedsakelig med tilknytning til Land. Bok er på 173 sider.

Livet på setra

Pris: 499,00 NOK
Dette er den ultimate boka om setringen som har funnet sted i Nordre Land. Her kan du lese om setrer som er og har vært i alle setertrakter i kommunen. Boka er illustrert med en mengde eldre fotografier som viser seterlivet slik det var. Boka er på 352 sider.